Ajankohtaista

Systeemisen koulutuksen kick off keräsi yli 400 osallistujaa Länsi-Uudellamaalla

Kaikille avoimet kick off -tilaisuudet käynnistivät systeemisen työotteen aluetasoisen koulutuksen Länsi-Uudellamaalla syyskuun alussa. Alta pääset katsomaan, millaisin ajatuksin koulutusprosessiin ja alueellisen perhekeskuksen toimintakulttuurin vahvistamiseen ollaan lähdössä:

20.7.2021

Systeeminen työote perhekeskuksessa – aluetasoinen prosessikoulutus hyvinvointialueen kehittämisen tueksi

Curiosa käynnistää syksyllä 2021 alueellisen prosessikoulutuksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhekeskusesimiehille systeemisestä työotteesta. Tavoitteena on tukea laaja-alaista toimintakulttuurin muutosta koko alueella.

Noin vuoden kestävän prosessikoulutuksen tavoitteena on tuoda yhteen perhekeskustoiminnan avainhenkilöitä yli toimialarajojen (si-so-te) ja rakentaa alueellisen perhekeskuksen esimiehille mahdollisuus yhteiseen pohdintaan ja jaetun viitekehyksen rakentamiseen monialaista, asiakaslähtöistä yhteistoimintaa varten. Tavoitteena on uudenlainen, yhteen hiileen puhaltava perhekeskuksen toimintakulttuuri ja työkäytännöt.

Koulutuksessa esimiehet pääsevät yhdessä pohtimaan perustehtäväänsä, monitoimijaista työtä ja systeemisen lähestymistavan hyödyntämistä. He saavat samalla käyttöönsä verkkoalustalla olevan tukimateriaalin henkilöstön perehdyttämistä varten.

Koulutus on pedagogisesti rakennettu tukemaan syvällistä oppimista. Kouluttajat fasilitoivat koulutuspäiviä, minkä lisäksi osallistujien oppimisen tukena on videoluentoja, selkeitä tietotekstejä ja mahdollisuus monenlaisiin vuorovaikutteisiin harjoituksiin ja keskusteluihin toisten koulutukseen osallistuvien kanssa.

Koulutus tukee hyvinvointialueen perhekeskuksen strategista kehittämistä

Koulutuksen lähtökohtana on näkemys, että toimintakulttuurin muutos on tärkeintä asiakkaiden hyödyksi koituvaa kehittämistyötä perhekeskusalueella. Sitä ei kuitenkaan saada aikaan noin vain. Pisteittäiset koulutuspäivät ja yksittäisten työntekijöiden kouluttaminen eivät saa aikaan muutosta. Tarvitaan kollektiivista oppimista ja prosesseja, jotka sitouttavat toimijoita yhteisötasolla ja yli rajojen.

Tarkoituksena on esimiesten kautta tavoittaa yhteisen ajattelun piiriin myös perhekeskushenkilöstö laajasti ja luoda näin perustaa jaetulle työotteelle perhekeskuksen eri toiminnoissa.

Unelmana yhteen hiileen puhaltamisen toimintakulttuuri lapsi- ja perhepalveluissa

Systeemisen lähestymistavan ydintä on suhdeperustaisuus, toisin sanoen asiakkaiden tietoa arvostava ja utelias asenne, sitoutuminen osallisuutta vahvistavaan yhteistoimintaan ja dialogisiin käytäntöihin. Kun tällainen työote omaksutaan laajasti perhekeskuksessa ja johto asettuu sen tueksi, voidaan pirstaleisista palveluista päästä kohti vaikuttavaa yhdessä tekemistä.

Koulutus pohjautuu vankalle kansainväliselle tutkimustiedolle ja kotimaiselle kehittämistyölle. Kouluttajina toimivat YTT, tutkija ja työnohjaaja Päivi Petrelius ja YTM, perhepsykoterapeutti ja kouluttaja Katarina Fagerström. Molemmat ovat kokeneita systeemisen ja dialogisen työotteen kehittäjiä ja kouluttajia. Molemmilla on unelma lapsi- ja perhepalveluista, joissa kohdataan kunnioittavasti, uteliaasti ja luovasti sekä asiakkaat että toiset ammattilaiset.

Curiosan kouluttajakumppanit

Curiosa rakentaa systeemisen työotteen koulutuksia yhteistyössä tilaajan ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Länsi-Uudenmaan perhekeskuskoulutuksessa kouluttajina toimivat Päivi Petrelius ja Katarina Fagerström.

Päivi Petrelius on toiminut kehittämistyön ammattilaisena parinkymmenen vuoden ajan ja hänellä on kokemusta niin kansallisesta kuin kuntatason kehittämistyöstä, järjestötoiminnasta, viestintätehtävistä ja tutkimuksesta. Päivi on toiminut muun muassaTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksella systeemisen työotteen kansallisena kehittäjänä lastensuojelussa useiden vuosien ajan. Hän on vienyt työotetta myös uusiin konteksteihin, ja on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa kehittänyt systeemiseen lähestymistapaan perustuvan yhteisövalmennusmallin perusopetukseen. Valmennusmallia on pilotoitu sekä Helsingissä että Järvenpäässä ja mallia ollaan ottamassa käyttöön Uudellamaalla useissa uusissa kunnissa.

Katarina Fagerström on yksi systeemisen lähestymistavan johtavia asiantuntijoita Suomessa. Katarina on toiminut systeemisen työotteen kouluttajana useiden vuosien ajan. Hänellä on pitkä kokemus mm. päihdepalveluista ja vankka käytännön työkokemus asiakastyöstä mm. päihdehuollossa, lastensuojelussa ja yksityisenä psykoterapeuttina. Katarina on systeemisen työotteen uranuuraja Suomessa. Hän on mm. ensimmäisen Suomessa järjestetyn THL:n systeemisen työotteen kouluttajakoulutuksen vastuukouluttaja.

Pirstaleisesta järjestelmästä kohti tuloksellista yhteistoimintaa

Systeemisen lähestymistavan ydintä on suhdeperustaisuus, toisin sanoen asiakkaiden tietoa arvostava ja utelias asenne, sitoutuminen osallisuutta vahvistavaan yhteistoimintaan ja dialogisiin käytäntöihin. Kun tällainen työote omaksutaan laajasti perhekeskuksessa ja johto asettuu sen tueksi, voidaan pirstaleisista palveluista päästä kohti vaikuttavaa yhdessä tekemistä.

Jos tämänsuuntaiinen toimintakulttuurin muutos kiinnostaa ja vastaava koulutus voisi olla tarpeen myös omalla hyvinvointialueellanne, meihin saa mielellään olla yhteydessä. Suunnitellaan yhdessä innostava koulutuskokonaisuus myös teidän alueenne perhekeskustyön tueksi.

Lämpimän kesän terveisin kouluttajat Päivi Petrelius ja Katarina Fagerström

Yhteystiedot: paivi.petrelius@curiosa.fi