Tietoa yrityksestä ja ihmisestä

CURIOSA – osaamista ja kehittämiskumppanuutta yhteisöille, joiden missiona on hyvinvointi.

Lämpimästi tervetuloa sivuilleni!

Olen Päivi Petrelius ja Curiosa on asiantuntijayritykseni. Haluan olla rakentamassa yhteisöjä ja palveluita, joissa toteutuvat asiakkaiden ja ammattilaisten keskinäinen arvostus ja kuunteleminen, aito yhteistoiminta ja osallisuus. Taustallani on kymmenien vuosien kokemus käytännön kehittämistyöstä, käytäntöjä tukevasta tutkimuksesta ja vaikuttavien verkostojen rakentamisesta.

Curiosa tarjoutuu yksin tai yhdessä asiantuntevien verkostokumppaneidensa kanssa tiimien, työyhteisöjen, organisaatioiden ja verkostojen kumppaniksi pieniin ja isoihin pyrkimyksiin. Osaamisen ydintä ovat lasten, nuorten, perheiden hyvinvointi, heitä tukevien yhteisöjen toimintakyky, vaikuttavat palvelut, eri ammattilaisten toimiva yhteistyö yli sektorirajojen ja arvostava kohtaaminen.

Näiltä sivuilta löydät tietoa lähestymistavastani ja palveluistani.

 • tukea arvoa luovaan innovointiin, hankkeiden suunnitteluun ja yhteiskehittämiseen
 • tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa koulutusta monialaisille verkostoille, johdolle, työyhteisöille ja tiimeille
 • dialogista ja voimavarakeskeistä työnohjausta työryhmille ja yksilöille
 • systeemisen työotteen yhteisöllisiä prosessivalmennuksia perhe- ja sosiaalipalveluille, kouluille ja monialaisille verkostoille
 • osaamisalueisiini liittyvää ammatillista sisällöntuotantoa (podcastit, asiantuntijatekstit ja blogit)

Toimin Espoosta käsin, mutta (digi)loikkaan mielelläni tekemään yhteistyötä ympäri maata.

Surffaile rauhassa. Tavoitat minut puhelimitse, 040-7590563, sähköpostilla, paivi.petrelius@curiosa.fi ja somekanavistani. Kohtaamisiin.

Juuret

Curiosa on syntynyt uteliaisuudesta ja ihmettelystä. Miten ihmiset voivat parhaiten olla toisilleen avuksi? Miten erilaiset ihmiselämän solmut saadaan parhaiten avautumaan? Mikä tekee meistä yksilöinä ja yhteisöinä hyvinvoivia?

Miten julkiset palvelut ja ammattilaiset voisivat toimia yhdessä vaikuttavasti lasten, nuorten, aikuisten ja kokonaisten perheiden tukena? Mikä auttaa meitä onnistumaan yhteisessä työssä? Miten oikeus osallisuuteen ja kuulumiseen voisi koskea kaikkia?

Näihin kysymyksiin ei ole patenttivastauksia. Mutta ne ovat niin tärkeitä kysymyksiä, että niiden äärelle kannattaa pysähtyä – yhä uudestaan. Yhdessä. Siksi Curiosa.

Arvot

Curiosan arvot voi tiivistää neljään kirjaimeen: PACE. Niiden takana olevat arvot ovat leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja myötätunto.

PACE-periaatteet ovat Daniel Hughesin käsialaa. Hän kehitti ne ohjaamaan työtä vaikeita asioita kokeneiden lasten, nuorten ja heidän läheistensä kanssa. PACE kattaa aika hyvin sen, mitä ihmisenä oleminen on parhaimmillaan.

P = playfulness = leikkisyys 😎

Vakavienkaan asioiden äärellä ei tarvitse olla totinen. Rentous, leppoisuus ja huumori antavat perspektiiviä vaikeisiin asioihin ja luovat turvallisuutta oppimiseen ja yhteistyöhön.

A = acceptance = hyväksyntä 👍

Aina emme voi hyväksyä sitä mitä toinen tekee. Mutta toisen ihmisen kokemuksiin on tärkeää suhtautua hyväksyvästi. Jokaisella on oikeus tuntea, tulkita ja kokea asiat ja elämänsä tapahtumat juuri omalla tavallaan. Kokemusten kirjo on rikkautta ja tärkeä tiedon lähde kaikissa kohtaamisisissa, oppimisessa ja kehittymisessä.

C = curiosity = uteliaisuus 😊

Ihminen on luonnostaan utelias. Utelias, mutta lempeä ja arvostava asioiden ja kokemusten tutkiminen on kaiken oppimisen ja kehittymisen ydintä. Uteliaisuus on myös henkilökohtainen ja yhteisötason taito, jota on mahdollista kehittää.

E = empathy = myötätuntoisuus 💕

Viimeisin, vaan ei vähäisin Curiosan arvoista on myötätuntoisuus ja lempeys vastakohtana vaativuudelle, itseen ja toisiin kohdistuvalle kritiikille tai ylenpalttiselle suorittamiselle. Myötätuntoisuutta itseä ja toisia kohtaan on myös mahdollista vahvistaa.

Missio

Curiosa haluaa olla erityisesti erilaisten kasvatus-, tuki- ja hoitotyötä tekevien arkiyhteisöjen tuki ja kehittämiskumppani. Curiosa kurottaa toiminnassaan yli siilojen – kohti hyvin toimivaa yhteistä työtä.

Toiminnan lähtökohtana on aina asiakasyhteisöjen odotusten ja toiveiden huolellinen kartoittaminen. Curiosa lähtee liikkeelle kunnioittavasta, dialogisesta kohtaamisesta ja yhteisestä pohdinnasta.

Kaiken tekemisen perustana on myös vahva ja laaja-alainen tutkimustieto.

Curiosa tarjoaa kasvaville ja kehittyville yhteisöille räätälöityä tukea: yhteisövalmennuksia, työnohjausta, apua verkostojen luomiseen sekä asiakaslähtöiseen, osallistavaan yhteiskehittämiseen. Kahvitteluhetkiä. (Katso tarkemmin sivulta Palvelut…😊)

Ihminen

Curiosan perustaja olen minä, Päivi Petrelius. Olen taustaltani sosiaalityöntekijä, tutkija ja voisi sanoa että ihan ammattikehittäjä noin 25 vuoden kokemuksella. Työtä olen tehnyt aika monessa paikassa, kunnissa, järjestöissä, valtionhallinnossa, yliopistotutkijana, yrityksessä, pysyvissä töissä, hankkeissa ja ohjelmissa.

Olen tykännyt aina tehdä työtä sekä lähellä arkea että verkostoja. Mieleen jääneitä vaiheita työelämässä on paljon. Olen ollut muun muassa…

Päivi Petrelius, Curiosa
 • käynnistämässä palkittua Poijupuiston lastensuojeluyksikköä osana Espoon sijaishuollon palveluiden kehittämistä
 • luomassa Espoossa kaupunkitasoisia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia (2009-2012, 2013-2017) sekä yhteensovittavan johtamisen rakenteita lapsi- ja perhepalveluissa
 • luomassa ja toteuttamassa kolmet ensimmäiset monitieteiset lastensuojelun tutkimuspäivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella verkostojen kanssa
 • vaikuttamassa rakenteisiin ja päätöksentekoon, mm. ideoimassa yhdessä sosiaalityön uraverkoston kanssa #1000nimeä -kampanjaa lastensuojelun ylikuormitukseen vaikuttamiseksi
 • johtamassa ja koordinoimassa kansallista lastensuojelun kehittämistyötä osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa vuosina 2016-2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella
 • luomassa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tutkimukseen ja tietoon perustuvaa, käytäntötutkimuksen ideoita soveltavaa tapaa kehittää perhe- ja sosiaalipalveluja kansallisella tasolla (alueelliset yhteiskehittämispäivät, palveluiden mallintaminen, kansalliset systeemisen työotteen kouluttajakoulutukset)
 • työskentelemässä yhdessä lasten, vanhempien ja verkostojen kanssa lapsen asioista vastaavana lastensuojelun sosiaalityöntekijänä
 • antamassa asiantuntemustani Solutos Oy:ssa digitaalisen Perhepirkko- yhteistyöalustan kehittämiseen systeemisen työotteen sisältöasiantuntijana
 • kehittämässä Perhepirkko -ohjelmaan tulevaa systeemisen työotteen menetelmäkirjastoa ja asiantuntijapalveluita
 • luomassa yhteistyössä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa Hyvinvoinnin juurilla kouluyhteisön arjessa -valmennusmallin koulujen hyvinvointia tukevan työskentelyn vahvistamiseksi
 • kirjoittamassa useita julkaisuja, joiden tavoitteena on tukea tutkimukseen ja tietoon perustuvien lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä (kts. Linkedin)

Yhteystiedot:

Päivi Petrelius, p. 040-7590563, paivi.petrelius@curiosa.fi

Twitter: @PaiviPetrelius